Elektronika CL
Programování a konstrukce


Vývojová deska pro procesory PIC 16Fxx,
PIC 18Fxx v pouzdrech s 2x24 piny
Pro učení a ladění aplikací s procesory se velice hodí vývojová deska, která obsahuje nejčastější periferie pro práci s mikroprocesory.
Jednu takovou destičku jsem si již dříve vyrobil a velice se mi osvědčila. Níže můžete najít návod ke konstrukci již novější varianty vývojové desky.

Vývojová deska je určena pro procesory PIC16Fxx a PIC 18Fxx, které jsou v pouzdrech 2x14 pinů. Např. PIC16F73, PIC16F1518 nebo PIC18F2450.

Tato deska obsahuje tyto periferie:
1. zdroje 5 voltů a 3,3 voltů
2. výstupní blok 8x led
3. vstupní blok 8x tlačítko
4. výstupní blok pro led displej s int.obvodem 74HCT573
5. sériovou UART jednotku s AD232
6. možnost volby oscilátoru mezi krystalem nebo RC článkem
7. USB konektor

Popis desky a zapojení:
Deska obsahuje konektor pro připojení externího napájecího zdroje, pro tuto variantu je za napájecím konektorem usměrňovací ochranná dioda, filtrce napájení a ochraná pojistka.
Za tímto členem následuje stabilizátor pěti voltů s integrovaným obvodem LM7805 a stabilizátor 3,3voltů s integrovaným obvodem LM317.

Všechny porty z procesoru jsou vyvedeny do desetipinových konektorů, kde piny 1 až 8 je pořadí bitů portů 0-7, tzn. 1pin svorkovnice SV1 je PORTA0; 2 pin je PORTA,1 atd.
Piny 9 a 10 u těchto konektorů jsou využity pro napájení periférií, kde pin 9 je GND (mínus zdroje) a pin 10 je Ucc (+5voltů).

Externí oscilátor se dá zvolit buď RC článkem, kde rychlost kmitočtu určuje odporový trimr, nebo se dá připojit krystal do objímek.
Volba oscilátorů se provádí pomocí dvou propojek (jumperů).

Deska obsahuje také nezbytné tlačítko RESET, zapojené na pin MCLR.

První periférie která je na desce je osm tlačítek, které pracují takto - pokud není stisknuté tlačítko je na výstupu log.1, pokud dojde ke stisku tlačítka bude výstup v log.0.

Druhou periférií je osmice led, indikující výstupní bity. Jedná se o led s integrovaným odporem pro napětí 5 voltů např. KINGBRIGHT ELECTRONIC L-7104SRD-5V

Další periferií je sedmisegmentový Led displej, který je řízen integrovaným obvodem 74HCT573. Je to kvůli oddělení portů.

Poslední část desky je rozhraní RS232 (UART) s integrovaným obvodem AD232. Vstupy a výstupy tohoto oddělovače jsou vyvedeny na vstupně/výstupní konektor cannon 9 pinů a na připojovací konektor tohoto rozhraní.

Pro připojení programátoru jsou na desce vyvedeny potřebné kontakty (MCLR, DATA, CLK, GND, UCC).
Používám programátor Presto od Asixu, který umí i napájet tuto desku, takže není potřebný externí zdroj.
Další variantou je možné připojit USB port do desky a vzít si napájení z USB sběrnice - musí se ale na desce propojit propojky USB_UCC s VCCPRG.
Propojení portů procesoru s jednotlivými periferiemi zajišťují propojovací kabely vyrobené z plochého 10-ti žilového kabelu a protikusů ke konektorům použitých v desce.

Potřebné soubory pro výrobu desky:
Soubory jsou pro program Eagle verze 6.0.0 nebo vyšší, v nižší verzi to nelze otevřít!
Schéma, deska a seznam součástek pro vývojovou desku pro PIC.

K otevření schémat a plošných spojů použijte program Eagle , který lze volně stáhnout z internetu.Vývojová deska pro PIC 2x24 pinů - celkový pohled Vývojová deska pro PIC 2x24 pinů - celkový pohled plošného spoje


 

© 2010   Zpět