Elektronika CL
Programování a konstrukce


Download
všechny soubory z těchto stránek ke staženíDesky plošných spojů - podklady:
Podklady pro výrobu LI-ION/LI-POLYMER nabíječky s MCP 73861,2,3,4 Deska MCP 73861 nebo MCP 73862
Podklady pro výrobu vývojové desky pro PIC 16Fxx a 18Fxx - 2x24pinů: Schéma a deska pro vývojovou desku pro PIC.
Podklady pro výrobu DPS a software pro časovač UV lampy: Časovač pro UV lampu
Deska DPS pro výrobu elektrického ohradníku Deska plošného spoje
Podklady pro konstrukci k výrobě laboratorního zdroje s MAA 723 (H): Zdroj s MAA 723 (H)
Podklady pro výrobu zkušební desky pro 3Watovou LED s MCP1652 a PIC10F204: Zkušební dokumentace k MCP1652 a desce PS. a Podklady pro výrobu zkušební desky - plošný spoj a schéma zapojení.
Deska DPS v provedení SMD pro instalaci do lampy DPS a schéma zapojení 3W LED.
Dokumentace ke konstrukci Led lampy Led_lamp_dokument
Dokumentace ke konstrukci PWM regulátoru PWM_dokumentace
Dokumentace ke konstrukci vysílače plovoucího kódu s HCS 200 TX_code hopping
Dokumentace ke konstrukci vysílače plovoucího kódu s HCS 200_ver.2 TX_code hopping_ver2
Dokumentace ke konstrukci dekodéru plovoucího kódu s PIC16F628 (A) Decoder_code hopping_PIC
Dokumentace ke konstrukci dekodéru plovoucího kódu s HCS500 Dokumentace RX modulu HCS 500
Dokumentace ke konstrukci nabíječ LION/LIPOL baterie s MAX1811 Dokumentace LION nabíječky
Dokumentace ke konstrukci přijímač plovoucího kódu s PIC16C56A: Plošný spoj_RX_PIC16C56A Dokumentace k výrobě DPS pro voltmetr do auta: RTC, voltmetr, teploměr s PIC16F73 do auta Dokumentace k výrobě DPS pro nabíječku NICD/NIMH s MAX 712_713: Nabíječka NICD/NIMH akumulátorů


Software pro nahrání do procesorů:
Software pro naprogramování elektrického ohradníku PIC12F683 - ohradník
Projekt a hex soubor pro MPLAB k nahrání do procesoru Projekt MCP1652.
První projekt s pic 16F628A prvni projekt
Předefinované soubory pro PIC *.def soubory pro PICKatalogy a Cad software:
Katalog Tesla tranzistorů: Tesla tranzistory
Software pro kreslení desek plošných spojů Eagle
 

© 2010   Zpět