Elektronika CL
Programování a konstrukce


Nabíječka NiCd/NiMh baterií
Nabíječka NiCd/NiMh baterií vznikla proto, že jsem potřeboval nabíjet baterie o různém počtu článků NiCd popř. NiMh a různé kapacitě.

Zapojení nabíječky vychází z katalogového listu pro integrovaný obvod MAX 713, který je určen pro nabíjení 1 - 16 článků.
Integrovaný obvod obsahuje vše potřebné pro hlídání nabíjecí charakteristiky akumulátorů, teploty, a obsahuje ochranný časovač pro hlídání max. času nabíjení akumulátorů. V módu rychlého nabíjení lze volit v rozsahu nabíjecího proudu C/4 až do 4C (čtvrtinovou kapacitou akumulátoru až čtyřnásobnou kapacitou akumulátoru - toto však musí umožňovat konstrukce akumulátoru, aby nedošlo k jeho přehřátí popř. k jeho explozi).
Integrovaný obvod pro svoji funkci potřebuje min. o 1,5 voltů vyšší vstupní napětí než je napětí nabíjeného akumulátru.
V mojí konstrukci je nastaven nabíjecí proud pro akumulátor na 1 A a ochranný časovač na 264 minut (pro kapacitu akumulátorů 4400 mA). Nastavení časů je v dokumentaci na stránce 7 .
Výpočet odporu pro nabíjecí proud je na stránce 10 a je podle vzorce:
IFAST = 0,25V / Rsense
Hlídání teploty akumulátorů není v konstrukci použito.
Konstrukci jsem si doplnil o otočný přepínač, kterým si nastavuji počet nabíjených akumulátorů. Ve své konstrukci jsem nahradil napájecí odpor R1 pro napájení IO MAX 712_713 integrovaným stabilizátorem typu 78L05. Tím jsem vyřešil problém s různým napájecím napětím nabíječky.

Veškeré podklady pro výrobu lze stáhnout zde NiCd/NiMh_nabíječka_dokumentNabíječka Nicd/NiMh - celkový pohled Nabíječka Nicd/NiMh - detail desky
Nabíječka Nicd/NiMh - detail desky a stabilizátoru Nabíječka Nicd/NiMh - detail přepínače a led


 

© 2010   Zpět